ICI București va introduce mentenanță anuală pentru domeniile „.ro”

ICI București anunță tranziția la o nouă politică de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile „.ro”.

Ca urmare a consultărilor cu partenerii din data de 18.01.2017, care au avut loc la sediul ICI București și pe baza rezultatelor chestionarului „Consultări privind principiile de reglementare a domeniilor .ro” inițiat de MCSI la data de 27.05.2017, Consiliul de Administrație al ICI-București a aprobat în data de 14.07.2017 introducerea serviciului de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile „.ro”.

Astfel:

 • Sistemul de domenii „.ro” va fi aliniat la necesitățile serviciului de mentenanță anuală la data de 01.03.2018.

 • Începând cu 01.03.2018, deținătorii (registranții) de domenii „.ro” vor putea să achite contravaloarea serviciului de mentenanță pentru perioada dorită de minim 1 an și maxim 10 ani.

 • Tariful practicat de registrul de domenii „.ro” va fi de 6 EUR/an, fără TVA (tariful care va fi oferit registrarilor acreditați ROTLD). Valoarea tarifului a fost stabilită la nivelul pieței europene din domeniu, ajustată la veniturile și la puterea de cumpărare a românilor.

 • Tariful practicat de către registrarul ICI București (vânzare directă pe site-ul www.rotld.ro) va fi de 12 EUR/an + TVA.

 • Data de expirare a domeniilor se va calcula ținând cont de principiul conform căruia vechea taxă de înregistrare trebuie să acopere minim 5 ani de mentenanță, astfel:

o domeniile înregistrate înainte de 01.03.2013 vor primi minim 3 luni perioada de grație pentru plata serviciului de mentenanță, astfel încât primele domenii vor expira începând cu 01.06.2018.

o se vor adăuga 5 ani la data cea mai recentă dintre data înregistrării domeniului și data ultimului transfer al dreptului de utilizare (domain trade). Exemplu: dacă domeniul a fost înregistrat în data de 01.01.2015 și între timp nu a existat niciun transfer al dreptului de utilizare, atunci domeniul va expira pe 01.01.2020; daca domeniul este înregistrat în 01.01.2015 și transferat în 01.01.2017, atunci domeniul va expira în 01.01.2022.

o dacă data de expirare rezultată este anterioară datei de 01.06.2018 (ex. domeniul înregistrat în 01.01.2010 va avea data de expirare 01.01.2015), data de expirare va fi distribuită pe o perioadă de 6 luni, începând cu 01.06.2018 pană în 30.11.2018 pe baza lunii calendaristice a datei de

înregistrare, prin gruparea a câte doua luni și păstrarea zilei calendaristice conform tabelului de mai jos:

Luna calendaristică a datei de înregistrare sau preluare prin transfer

Noua lună și anul de expirare

ianuarie, februarie

iunie 2018

martie, aprilie

iulie 2018

mai, iunie

august 2018

iulie, august

septembrie 2018

septembrie, octombrie

octombrie 2018

noiembrie, decembrie

noiembrie 2018


Exemple:

Data înregistrare

Data transfer drept de utilizare

Data expirare

28.02.2018

28.02.2023

01.01.2015

01.01.2020

01.01.2015

01.01.2017

01.01.2022

31.08.2010

30.09.2018

31.05.2013

31.08.2018

Această distribuție a domeniilor mai vechi de 5 ani pe o perioadă de 6 luni a avut în vedere oferirea posibilității ca fiecare deținător de domenii „.ro” să poată să reînnoiască domeniul în situația în care dorește acest lucru.

Principalele considerente care au stat la baza deciziei de introducere a serviciului de înregistrare și mentenanță anuală sunt:

 • Alinierea la practica europeană. În Europa, în mod treptat, toate țările au trecut la înregistrarea pe perioadă limitată de timp a domeniilor cod de țară și reînnoirea în cazul în care solicitantul dorește folosirea în continuare a numelui. În prezent, România este singura țară din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanță anuală pentru domenii;

 • Respectarea bunelor practici și a recomandărilor ICANN, entitatea care coordonează procesul de reglementare al

Internetului la nivel mondial și la care ICI Bucuresti este membru și parte interesată (stakeholder) din 1993;

 • Asigurarea fondurilor necesare dimensionării infrastructurii IT și creșterea securității și fiabilității;

 • Implementarea sistemului de înregistrare și mentenanță anuală are de asemenea avantajul că va duce la deblocarea numelor de domenii „.ro”, care au fost înregistrate în aproximativ 25 de ani de existență a domeniului „.ro”, și care în prezent nu mai sunt folosite, fie că firmele ce le-au solicitat au dispărut, fie că persoana care le-a solicitat nu mai are nevoie de acele nume în prezent;

 • Un volum mare de domenii înseamnă și un volum mare de resurse necesare. La nivelul serviciului la care s-a ajuns în ultimii 24 de ani, este aproape imposibil ca mentenanța și securitatea sistemelor să se bazeze doar pe veniturile din înregistrările domeniilor noi, acesta având un trend descrescător;

 • Contravaloarea serviciului de înregistrare și mentenanță va duce la posibilitatea asigurării securității și stabilității serviciului RoTLD, având în vedere că mediul virtual este din ce în ce mai agresiv asupra Internetului;

Sursa: rotld.ro

Aveți nevoie de ajutor în contextul acestor schimbări? Vă asigurăm gratuit suport tehnic dacă aveți servicii achiziționate de la firma noastră. Totodată, vă oferim consultanță gratuită pentru preluarea în administrare a site-ului dumneavoastră, precum și servicii de creare site, administrare pagina web, promovare online.

Scroll to Top